Quest Corporate
Branża Energetyczna

Krajowy potentat rynku energii, zlecenie obejmowało tłumaczenie dokumentacji zakupu farmy wiatrowej w krótkim okresie czasu.
Łączny obrót: 90tys. słów,
Zaangażowanie: 3 tłumaczy
Termin: 14 dni