Quest Corporate
Lokalna Grupa Działania

Klient działa w ramach programu Leader, dwukrotnie skorzystano z naszej pomocy przy realizacji projektu współpracy pszczelarzy polskich i greckich. Tłumaczenie obejmowało korespondencję i prezentacje związane z projektem oraz dwa tygodniowe wyjazdy, podczas których zapewniliśmy tłumaczenie szkoleń, rozmów handlowych i spotkań.